Cerere de membru
Loading
Date personale
Numele este obligatoriu.
Numele de familie la naştere este obligatoriu.
Prenumele este obligatoriu.
Genul este obligatoriu.
Data naşterii nu este validă.
Localitatea naşterii este obligatorie.
Tara naşterii este obligatorie.
Adresă actuală
Strada este obligatorie.
Numărul este obligatoriu.
Localitatea este obligatorie.
Tara este obligatorie.
Date contact
Adresa de email nu este validă.
Numărul de telefon este obligatoriu.
Stare civilă
Data căsătoriei nu este validă.
Data divorţului nu este validă.
Data recăsătoriei nu este validă.
Date copii
Date cu privire la activitatea bisericească
Data botezului în apă nu este validă.
Data botezului cu Duhul Sfânt nu este validă.
Numele bisericii este obligatoriu.
Numele păstorului este obligatoriu.

Ca persoană stabilită în Austria sunt de acord să devin membru al acestei biserici, angajându-mă în faţa lui Dumnezeu a respecta disciplina, ordinea, principiile credinţei penticostale, cât şi pe fraţii care sunt responsabili de lucrare în biserică. De asemeni voi anunţa la secretariatul bisericii orice schimbare de domiciliu sau telefon. Prin semnătura dată îmi asum răspunderea pentru exactitatea informațiilor completate, cât și pentru citirea extrasului de mai jos.

Consimțământ pentru înregistrările foto și / sau video
Sunt de acord ca înregistrările foto și/sau video care se vor realiza în cadrul activităților bisericii, și care pot conţine și imaginea mea să fie folosite de către biserica în scopul documentării şi promovării evenimentelor, în materiale publicitare audio și/sau video și/sau presa scrisă (ca de exemplu broșuri, reviste) și de asemenea publicarea lor prin canalele de comunicare proprii (Facebook și YouTube). Fotografiile și/sau videoclipurile sunt utilizate exclusiv pentru activitatea de relații publice a bisericii.
De asemenea, dau același consimțământ pentru copilul meu / copiii mei menționați mai sus.
Această declarație de consimțământ este voluntară și poate fi revocată în scris în orice moment, comitetului bisericii.


Art. 39. Aspecte generale
GeGo* oferă posibilitatea de a deveni membru în biserica locală oricărui creştin convertit.

Art. 40. Condiții necesare pentru a deveni membru în biserica locală:
a) o dovadă clară a convertirii;
b) experimentarea pocăinței și naşterii din nou;
c) primirea botezului în apă la o vârsta matură şi mărturia publică a convertirii;
d) dovedirea trăirii unei vieţi etice şi morale, în conformitate cu învăţătura Noului Testament;
e) respectarea regulilor interne şi a conducerii bisericii locale.

Art. 41. Formalitățile necesare
a) depunerea unei cereri de botez cu specificaţia că doreşte să rămână membru în biserica respectivă;
b) depunerea unei cereri de membru, cu prezentarea unei dovezi a botezului în apă, a unei adeverinţe sau notă de transfer;
c) după depunerea la secretariatul bisericii a cererii de membru sau de botez va avea loc o întâlnire cu conducerea bisericii, în care se va analiza şi da un răspuns solicitării de a deveni membru;
d) statutul de membru în biserica locală se confirmă după prezentarea în faţa bisericii locale de către pastorul bisericii;
e) formularele şi adeverinţele se obţin de la secretariatul bisericii.

Art. 42. Drepturile şi responsabilităţile unui membru
a) are dreptul şi îndatorirea de a participa la adunările generale ale bisericii locale, de a lua cuvântul, de a vota şi a fi votat;
b) are dreptul de a fi ales în diferite slujbe administrative sau spirituale, potrivit cu chemarea din partea lui Dumnezeu şi în funcţie de calităţile spirituale şi capacităţile intelectuale;
c) să i se oficieze actele de cult de care are nevoie;
d) să beneficieze de asistenţă spirituală din partea lucrătorilor bisericii;
e) este dator să cunoască şi să trăiască după învăţătura Bibliei (Luca 11:28; Ioan 5:29; 1 Ioan 2:3-7);
f) să respecte şi să sprijinească pe cei ce lucrează în via Domnului (Evrei 13:7, 17);
g) să ştie că este responsabil înaintea Domnului de tot ce i s-a încredinţat (Iacov 1:17);
h) să contribuie cu regularitate la susţinerea financiară a Bisericii, potrivit cu învăţătura Sfintelor Scripturi şi cu nevoile lucrării lui Dumnezeu (Mal. 3:10; Matei. 23:23; 1 Cor. 16:2; 2 Cor. 8:1-24);
i) să folosească darurile spirituale precum şi talentele naturale în a-L proslăvi pe Dumnezeu (Rom. 12:3-8; 1 Cor. 12:1-11; 1 Petru 4:9-11);
j) să frecventeze regulat serviciile divine (Fapte 2:46; Evr. 10:25);
k) să respecte rânduiala bisericii locale şi să se supună hotărârilor conducerii sau ale Bisericii (1Tes. 5:12-13).
*GeGo – Pfingstkirche Gemeindegottes in Österreich